Historie

In de dertiger jaren van de 20e eeuw was er in Beuningen een grote behoefte om amateurmuziek te gaan bespelen. Op 21 januari 1934 kwamen enkele van deze muziekliefhebbers bijeen in ‘Café de Vrijboom’ te Beuningen om een mondharmonicaclub te gaan vormen. Echter was de animo voor een fanfare-orkest veel groter. Zo werd er een bestuur gekozen en 15 leden lieten zich inschrijven. Het bestuur werd gevormd door de heren J. Pors, A.B.H. Schurink, J. Verwaaijen, G. Bos en A. Plönus.

In de jaren vijftig werkte het fanfareorkest veel samen met de toneelvereniging ‘ST Genesius’ uit Beuningen. Ook is er betrokkenheid bij de priesterwijding van de heer G. Geurts plaats en diverse buitenoptredens zoals met bevrijdingsdag.

In 1956 was er een groep muzikanten genaamd “de Zwervers”. Deze deed aan veel concoursen mee en won regelmatig een 1e prijs. Door gebrek aan animo is deze groep na verloop van tijd weer opgeheven. Drie overgebleven leden vormden toen in 1967 met anderen een hofkapel, genaamd “Böninger Kapel”. De pas opgerichte Carnavalsvereniging ‘de Plekkers’ had in die tijd behoefte aan muzikale ondersteuning bij hun activiteiten en zocht de samenwerking met de `Böninger Kapel`.

In 1965 ontstond er een nieuwe groep bij Muziekvereniging Kunst & Volharding, het toenmalige tamboerkorps. Dit korps bestond uit allemaal dames. Mede door de inzet van deze dames kwam de muziekvereniging weer volop in het licht.

In 1970 kwam er een grote aanwas van nieuwe leden onder wie veel jeugd. Vanaf dat jaar kwamen ook de eerste dames in het orkest. Vanaf deze jaren bestaat het tamboerkorps niet meer alleen uit dames en worden de stichtingen Drieklank en Torenklank in het leven geroepen om de vereniging financieel te ondersteunen.

In 1992 ging het fanfareorkest op concours en in 1993 was het de beurt aan het tamboerkorps. Van het tamboerkorps is bekend dat zij toen een 1e prijs + promotie hebben gehaald met 85,75 punten.

Rond 1994 is de Böninger kapel opgeheven en heeft zich een nieuwe groep gevormd, namelijk het K & V ensemble. Zij verzorgden maandelijks muzikaal de liturgische diensten in de Heilige Cornelius Parochie in Beuningen.

In 2003 ging het fanfareorkest op concours in Enschede. Hier behaalde zij 1e prijs + promotie + onderscheiding. Een jaar later mocht het fanfareorkest meedoen aan het topconcours in Arhem.

In 2004 is de naam van het tamboerkorps veranderd in de slagwerkgroep. Zij hebben in dit jaar meegedaan aan het podiumconcours. Helaas met een 2e prijs. Enkele jaren hierna, in 2007, is toen besloten meer melodisch slagwerk te introduceren en dit in muzikale presentaties te betrekken.

In maart 2012 is besloten om de stichtingen ‘Torenklank’ en ‘Drieklank’ samen te voegen tot 1 stichting, genaamd ‘Samen K en V’.

Op zondag 1 april 2012 heeft het K en V Ensemble voor de laatste keer in de kerk gespeeld. Het ensemble had namelijk te weinig leden om verantwoord muziek te blijven maken.

In 2011 en 2013 is er een muziekmarathon georganiseerd waarbij 12 uur non-stop muziek is gemaakt.

In 2014 werd het 80-jarig jubileum van onze vereniging gevierd. Tijdens dit jubileumjaar zijn er diverse muzikale activiteiten en optredens georganiseerd. Het jaar werd afgesloten met een groots jubileumconcert op 14 maart 2015.

  • Volg ons op:

  • Aankomende activiteiten

    Geen activiteiten.